Från #förändringsutsatt till förändringssmart !

Hösten 2020 lanserar Comcath ett smart digitalt verktyg för #förändringsutsatta: iPUFF – interaktiv Personlig Utveckling För Förändringsutsatta.

Att leva innebär att utsättas för förändringar. Vissa personer triggas av förändringar och har verktyg och/eller erfarenheter för att hantera dessa på ett konstruktivt och framåtriktande sätt. En hel del förändringsutsatta personer tycker dock att förändringar kan vara riktigt utmanande och jobbiga att ta sig igenom. Det är till den senare gruppen iPUFF vänder sig.

iPUFF är ett digitalt verktyg som hjälper dig att

  • sortera bland de olika förändringar du är utsatt för
  • förstå varför du reagerar som du gör (och att det är helt naturligt!)
  • strukturera dina tankar, känslor och göranden kring förändringarna
  • bli förändringssmart genom fakta, övningar, verktyg och inspirerande berättelser från andra som gjort resan från förändringsutsatt till förändringssmart

Med iPUFF utvecklar du helt enkelt din förändringsförmåga. Du lär dig vad du behöver i och under en förändring och vad du ska göra för att få just det DU behöver. Det vill säga: du blir förändringssmart!

Smart va?

#förändringsutsatt = en person som utsätts för en förändring av någon annan. Personen har alltså inte valt förändringen själv.

Vill du ha förhandsinformation om och specialerbjudande på iPUFF ska du prenumerera på Cathtalk – Comcaths nyhetsbrev. Prenumerera genom att fylla i och sända nedanstående formulär. När du prenumererar får du även en pdf om Förändringskurvan.

OBS! Just nu söker vi beta-testare av iPUFF. Om du är intresserad av att bli beta-testare kryssar du i rutan ”Ja, jag är intresserad av att bli beta-testare av iPUFF”.